Training

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำเดือน

<< July 2020 >>
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

 

ตารางงานฝึกอบรมประจำปี

 

*** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมของการจัดเตรียมงาน

ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-942-8528 #106,108 / 083-9080797 
โทรสาร : 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org, training@fostat.org
www.fostat.org