Training

Public Training

การฝึกอบรมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Food Safety Forum

เวทีเสวนาความปลอดภัยอาหาร

FoSTAT-FDA Training

หลักสูตรต้นเเบบสำนักอาหาร

In-house Training

บริการจัดการอบรมภายในองค์กร

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำเดือน

<< June 2018 >>
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

 

 

ตารางงานฝึกอบรมประจำปี

ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-942-8528 #106,107 / 083-9080797 
โทรสาร : 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org, training@fostat.org
www.fostat.org