Training

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำเดือน

<< February 2020 >>
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

 

ตารางงานฝึกอบรมประจำปี

 

*** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมของการจัดเตรียมงาน

ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-942-8528 #106,108 / 083-9080797 
โทรสาร : 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org, training@fostat.org
www.fostat.org