Training

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำเดือน

<< November 2020 >>
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

 

ตารางงานฝึกอบรมประจำปี

 

*** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมของการจัดเตรียมงาน

ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-942-8528 #106,108 / 083-9080797 
โทรสาร : 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org, training@fostat.org
www.fostat.org