Training

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำเดือน

<< October 2019 >>
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

 

ตารางงานฝึกอบรมประจำปี

*** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมของการจัดเตรียมงาน

ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-942-8528 #106,107 / 083-9080797 
โทรสาร : 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org, training@fostat.org
www.fostat.org