Training

Public Training

การฝึกอบรมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Food Safety Forum

เวทีเสวนาความปลอดภัยอาหาร

FoSTAT-FDA Training

หลักสูตรต้นเเบบสำนักอาหาร

In-house Training

บริการจัดการอบรมภายในองค์กร

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำเดือน

<< February 2018 >>
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

 

ตารางงานฝึกอบรมประจำปี

ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-942-8528 #106,107 / 083-9080797 
โทรสาร : 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org, training@fostat.org
www.fostat.org