ทวนสอบ 61 cover

หลักสูตรการทบทวนทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ปี 2561

ทวนสอบ61.3_resize

วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://goo.gl/Q8wGNA

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/DFCqSsK6tOOzCKj42

ค่าลงทะเบียนหมวดวิชาละ 1,070 บาท (รวมvat 7%)
พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 5 หมวดวิชารับส่วนลด 10 % เหลือ 4,815 บาท (รวมvat 7%)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ติดต่อเพิ่มเติมโทร 02-9428528
E-mail : cfop@fostat.org

วิธีการชำระเงินโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่ 374-1-60907-6 ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ หรือ

ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ และที่อยู่สำหรับการออกเอกสารใบเสร็จรับเงินมาที่ โทรสาร : 02-942-8527
* สมาคมฯได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘