การทบทวนทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ปี 2563

ทวนสอบ63 re-01
หลักสูตรการทบทวนทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ปี 2563
ปีนี้การเรียนมาในรูปแบบ Online ผ่านคลิปวีดีโอ

วันที่ 14-16 และ 19-20 ตุลาคม 2563

ลงทะเบียน Online ได้ที่
https://bit.ly/34ECVvL

ค่าลงทะเบียนหมวดวิชาละ 1,070 บาท (รวมvat 7% แล้ว)
พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 5 หมวดวิชารับส่วนลด 10 % เหลือ 4,815 บาท (รวมvat 7% แล้ว)

มาเตรียมความพร้อมกันนะคะ
ติดต่อเพิ่มเติมโทร 02-9428528
E-mail : cfop@fostat.org