Cover-01

สู้ Covid-19 ด้วยการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

สู้ Covid-01

ในช่วงที่ไวรัส Covid-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่นี้ ทั้งภาครัฐ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ได้ออกมาให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยห่างไกลโรคกันอยู่แล้ว  อย่างไรก็ตามเราควรจะเสริมสร้างกลไกป้องกันของร่างกายที่จะต่อสู้กับไวรัสชนิดต่างๆ ที่อาจได้รับเข้าสู่ร่างกายของเรา  คนจำนวนไม่น้อยที่ติดเชื้อไวรัสแต่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรงและสามารถฟื้นตัวได้เอง แต่กับคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เมื่อติดเชื้อแล้วอาจมีอาการที่รุนแรง สิ่งที่แต่ละคนมีแตกต่างกันก็คือ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

การกินอาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับเรา  ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันตัวจากการติดเชื้อที่มีอยู่โดยรอบ  การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่นักโภชนาการแนะนำมาอย่างต่อเนื่องถือเป็นแนวทางที่มีระสิทธิภาพที่สุดในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรง

กินผักและผลไม้ให้มากขึ้น

 • ผักและผลไม้ มีสารพฤกษเคมี (Phytonutrient) วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เราสามารถต่อสู้กับไวรัส ผักและผลไม้ที่มีหลากหลายสีสันจะให้สารอาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกกินผักผลไม้ที่มีสีสันต่างกัน จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์ครบถ้วน
 • สถานการณ์ปัจจุบันอาจทำให้เราหาผักผลไม้ที่ชอบมากินได้ยากขึ้น แต่ก็ยังมีผักผลไม้ทางเลือกอื่นๆ ที่ให้สารอาหารแก่เราได้เหมือนกัน
 • เสริมมื้ออาหารด้วยน้ำผักและผลไม้แทนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลให้มากขึ้น แต่ต้องระวังอย่าทำให้หวานจนเกินไป
 • ผักและผลไม้มีอายุการเก็บรักษาไม่นาน ดังนั้นอาจไม่เหมาะกับการกักตุนไว้เป็นปริมาณมาก

กินอย่างสมดุลด้วยปริมาณที่เหมาะสม

 • มื้ออาหารที่สมดุล จะประกอบไปด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ธัญพืช เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ พืชตระกูลถั่วและผลิตภัณฑ์นมต่างๆ
 • การเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย จะทำให้คุณมีโอกาสในการรับสารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นต่อร่างกาย และที่สำคัญคืออาหารเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งไม่สามารถต่อสู้กับไวรัสได้
 • การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ เป็นวิธีที่จะทำให้เราไม่บริโภคสารอาหารบางชนิดมากเกินไป เช่นไขมันและน้ำตาล การได้รับสารอาหารประเภทไขมันและน้ำตาลมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อระบบภูมิคุ้มกันของเรา

การฝึกทำอาหารเพื่อสุขภาพ

 • ช่วงนี้เราอาจไม่สามารถไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ขณะที่บางคนอาจใช้บริการส่งอาหาร แต่นี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ฝึกปรุงอาหารเพื่อสุขภาพที่บ้าน ด้วยการเลือกสูตรอาหารที่มีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ตามหลักโภชนาการ
 • เมื่อพวกเราพยายามร่วมมือด้วยการเก็บตัวอยู่ที่บ้าน ดังนั้นหากคุณและสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่คนที่มีอาการ หรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง การช่วยกันปรุงอาหารรับประทานถือเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อสมาชิกของบ้านจะได้มีส่วนร่วมในมื้ออาหารของครอบครัว

ทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

 • นอกจากการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถทำได้ในบ้าน สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทาน รวมทั้งการคิดบวกไว้เสมอ
 • การออกกำลังกายที่คุณสามารถทำได้ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้าน การจัดสวน การวิ่งรอบบ้าน เล่นกับลูก ๆ ตลอดจนการออกกำลังกายภายในบ้านด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ

กล่าวโดยสรุปคือการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้สามารถต้านทานโรคอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เรากำลังต่อสู้กับ Covid-19 อยู่ในขณะนี้

แปลและเรียบเรียงจาก

Fight Covid-19 –Practice Healthy Eating, Dr. Tee E Siong, President, Nutrition Society of Malaysia