หลักสูตรเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ Shelf Life Extension

หลักสูตรเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
Shelf Life Extension

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.00น.
โรงแรมวินด์เซอร์สวีท แอนด์คอนเวนชั่น (สุขุมวิท 18-20)

ผู้ผลิตอาหารย่อมต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษายาวนานเพียงพอต่อระยะเวลาในการวางจำหน่ายสินค้า เนื่องจากคุณภาพของอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ภายหลังการผลิต จะมีอายุการเก็บที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง สภาพแวดล้อม ณ จุดต่างๆ สมาคมฯจึงได้จัดการสัมมนานี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิค เพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

Shelf life program61_resize

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
02/10/2018 - 03/10/2018

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น (สุขุมวิท 18-20) จ.กรุงเทพฯ
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ