หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ Shelf Life Evaluation

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
( Shelf Life Evaluation )
โดย ดร. รชา เทพษร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 29-30 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น

ปัจจุบันความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของอาหาร สภาวะการแข่งขัน ข้อกฎหมายที่บังคับและลงโทษต่างมีบทบาทสร้างความกดดันให้ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารให้ความสนใจในด้านนี้มากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นผลิตอาหารที่ปลอดภัย คุณภาพคงที่ มีคุณค่าทางโภชนาการ ต้องหาวิธีที่จะประเมินอายุของผลิตภัณฑ์อาหารให้ถูกต้องและสามารถผลิตอาหารให้เก็บได้ตามเวลาที่ต้องการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตที่ดี สมาคมฯจึงได้จัดการสัมมนานี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิค เพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 4,500 บาท (รวม Vat7%)

Program plan 62

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

*** หมายเหตุ : ผู้เข้าสัมมนาจะต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยเพื่อใช้ในการทำ Workshop ***


Loading Map....

Date :
29/04/2019 - 30/04/2019

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล
69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี