หลักการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Principle of Sensory Evaluation
หลักการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดย
ดร. ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ ฉั่ว บริษัท อินโนเฟรช จำกัด

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00น.
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันรสชาติของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการยอมรับโดยผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตอาหารซึ่งต้องการส่วนแบ่งของตลาดต้องคำนึงถึงคุณภาพของอาหารควบคู่กันไปด้วย สมาคมฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของหลักการและเทคนิคที่จะใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินค่าทางประสาทสัมผัส จึงได้จัดหัวข้อสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิค เพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 4,500 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 4,800 บาท (รวม Vat7%)

Program Hymgiene

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
25/04/2019 - 26/04/2019

Time :
12:00 am

Location :

โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร