หลักสูตรการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในอุตสาหกรรมอาหาร

Pest Management in Food Industry

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30น.
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

อุตสาหกรรมอาหาร มักจะพบปัญหา เรื่องการกำจัดแมลง และสัตว์อื่น อยู่เป็นประจำ ทั้งกรณีที่กำจัดแมลง และสัตว์อื่นๆ ด้วยตนเอง หรือ เป็นการจ้างบริษัทกำจัดแมลงและสัตว์อื่น เข้ามากำจัดสัตว์ที่อยู่ภายในโรงงานให้ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการกำจัดมากซักเพียงใด แต่ไม่นานก็ยังคงจะพบมูลและซากแมลง และสัตว์ อยู่อย่างประจำ แท้จริงแล้วกระบวนการ คุณภาพ ความถี่ในการกำจัด และสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงและสัตว์ มีประโยชน์จริงหรือไม่ และเข้าถึงการทำลายที่ต้นตอของแมลงและสัตว์หรือไม่ สมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 4,500 บาท (รวม Vat7%)

Food Defense 62 program

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
05/11/2019 - 06/11/2019

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :

โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร