หลักสูตรการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในอุตสาหกรรมอาหาร

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Pest Management in Food Industry)

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30น.
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

อุตสาหกรรมอาหาร มักจะพบปัญหา เรื่องการกำจัดแมลง และสัตว์อื่น อยู่เป็นประจำ ทั้งกรณีที่กำจัดแมลง และสัตว์อื่นๆ ด้วยตนเอง หรือ เป็นการจ้างบริษัทกำจัดแมลงและสัตว์อื่น เข้ามากำจัดสัตว์ที่อยู่ภายในโรงงานให้ อีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้ประกอบการหลายคนสงสัยเป็นจำนวนมากคือ ขั้นตอนและกระบวนการการกำจัดแมลง และสัตว์อื่นๆของบริษัทรับจ้างกำจัดนั้น มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ทำไมกระบวนการในการกำจัดอยู่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง แต่ทำไมยังคงมีซากสัตว์ และมูลสัตว์อยู่อีก แท้จริงแล้วกระบวนการ คุณภาพ ความถี่ในการกำจัด และสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงและสัตว์ มีประโยชน์จริงหรือไม่ และเข้าถึงการทำลายที่ต้นตอของแมลงและสัตว์หรือไม่ สมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

Pest61 program

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
07/11/2018 - 08/11/2018

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร