จัดทำเอกสาร Cover-01

หลักสูตรออนไลน์ : การจัดทำเอกสารระบบความปลอดภัยอาหาร (GMP-HACCP)

หลักสูตรอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Application และ Facebook live
การจัดทำเอกสารระบบความปลอดภัยอาหาร (GMP-HACCP)

โดย คุณวิจิตรา จำปาทอง
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT

วันที่ 30 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 – 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน

หลักสูตร GMP : 2,000 บาท (รวม vat 7%)
หลักสูตร HACCP : 1,800 บาท (รวม vat 7%)
พิเศษ !! สำหรับสมาชิก FoSTAT สมัคร 2 หลักสูตรในราคาเพียง 3,300 บาท (รวม vat 7%)

ลงทะเบียน Online
https://goo.gl/xPdEV5

จัดทำเอกสาร Program-01

วิธีการชำระเงินโอนเงินเข้าบัญชี
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่ 374-1-60907-6 ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์
2. ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่ 981-9-31699-5 ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ และที่อยู่สำหรับการออกเอกสารใบเสร็จรับเงินมาที่ โทรสาร : 02-942-8527
* สมาคมฯได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘

ติดต่อสอบถามที่
โทรศัพท์: 02-942-8528 , 083-908-0797
Email : seminar@fostat.org


Map Unavailable

Date :
30/06/2020 - 01/07/2020

Time :
9:00 am - 4:00 pm