หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ รุ่นที่ 2

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ รุ่นที่ 2

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฏหมายที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตโดยใช้อุปกรณ์การล้างด้วยระบบปิด (CIP) การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต การสุขาภิบาลอาหาร และการปรับสภาพน้ำใช้ที่สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้ควบคุมกระบวนการผลิต มีความรู้ความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ตามที่กฏหมายกำหนด

อย. fostat4 program

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

ค่าลงทะเบียนราคาท่านละ 5,140.19 + VAT 359.81 = 5,500 บาท

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
15/08/2018 - 17/08/2018

Time :
8:00 am - 4:30 pm

Location :
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร