หลักสูตร Logistics – Supply Chain in Food Industries

“Logistics – Supply Chain in Food Industries”
โดย อาจารย์สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

แนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการอาหารนำโลจิสติกส์มาใช้พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดการโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ คือ ต้องการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมแผนการขาย แผนการผลิต แผนสินค้าคงคลังและวัตถุดิบคงคลัง แผนการจัดซื้อ แผนการจัดส่งสินค้า ให้เป็นแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน ทั้งกระบวนการ รักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ นอกจากนี้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นจนผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าจะต้อง ไม่มีการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง และสามารถสอบกลับ (traceability) ได้
หลักสูตร Logistics – Supply Chain in Food Industries นี้ จึงเน้นให้ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการอย่างเป็นระบบในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสมโดยสามารถตรวจประเมินปัญหาและแก้ไข เพื่อปรับปรุงผลิตภาพ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน

program

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
21/06/2018 - 22/06/2018

Time :
8:30 am - 4:00 pm

Location :
โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล
69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี