เสวนาลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค ลดเกลือ-ลดเค็ม-ลดภัยร้ายต่อสุขภาพ

เสวนาลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค ลดเกลือ-ลดเค็ม-ลดภัยร้ายต่อสุขภาพ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมีหน้าที่เป็นเครื่องปรุงรส และมีหน้าที่เป็นสารช่วยในกระบวนการผลิตหรือในการแปรรูป (processing aids) เช่น การหมักดองถนอมอาหาร การคงคุณภาพเนื้อสัมผัส และการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค โดยเกลือโซเดียมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์ประกอบอาหาร ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดกลิ่น รส เฉพาะตัว และมีส่วนในการลดปริมาณ นํ้าอิสระในอาหารเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด การเสียของอาหารได้ แต่อาหารสำเร็จรูปจำนวนมากที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม สามารถควบคุมปริมาณเกลือโซเดียมได้จากการปรับปรุงสูตรการผลิตโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อลดปริมาณเกลือโซเดียมซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

Prgram CM2

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยและคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

map โลตัสปางสวนแก้ว


Map Unavailable

Date :
26/11/2019

Time :
8:30 am - 4:00 pm

Location :
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่