หลักสูตร ISO 22000:2018 Food Safety Management System

หลักสูตร ISO 22000:2018
Food Safety Management System

โดย คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 ถือเป็นมาตรฐานการจัดการที่มุ่งเน้นในการจัดการความปลอดภัยและการควบคุมอันตรายตลอดกระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค ซึ่งได้รับการพัฒนาจากฉบับ ปี 2005 ไปสู่ ปี 2018 ซึ่งได้มีการประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2018 ที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000: 2005 จะมีเวลา 3 ปีในการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานใหม่นับจากวันประกาศใช้ จึงควรเตรียมความพร้อม และปรับตัวเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ได้อย่างถูกต้อง
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจึงเห็นความสำคัญในการจัดสัมมนาหลักสูตร “ISO 22000:2018 Food Safety Management System”ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งผู้ที่เคยมีความรู้ในมาตรฐานฉบับเดิม และผู้ที่ไม่เคยศึกษามาก่อน

ISO 22000 Program.1

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
22/11/2018 - 23/11/2018

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร