หลักสูตรเรียนรู้มาตรฐานอาหารฮาลาลเพื่อการประยุกต์ใช้

เรียนรู้มาตรฐานอาหารฮาลาลเพื่อการประยุกต์ใช้
บรรยายโดย ดร. อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลาดโลกมุสลิมถือเป็นตลาดที่มีประชากรผู้บริโภคหลายล้านคน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการดำเนินกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลามและระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  หากผู้ขอรับรอง ฮาลาลประสงค์จะใช้ “เครื่องหมายรับรองฮาลาล” จะต้องรับอนุญาตให้ใช้เครื่อง หมายดังกล่าวจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก่อน สมาคมฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการให้ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรฮาลาล ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ที่ผู้ประกอบการจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างให้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Halal program_resize

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

สมาชิกFoSTAT ราคา 1,000 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 1,200 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
25/07/2018

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ (เฟส2) จังหวัดสงขลา
New Season Square Hotel Songkhla