วัตถุเจือปน 63 cover web-01

หลักสูตร : ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

หลักสูตรต้นแบบของกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ปิดรับสมัครเนื่องจาก ผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

วัตถุเจือปน 63 P-01

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

click


Map Unavailable

Date :
06/10/2020 - 07/10/2020

Time :
8:00 am - 5:00 pm

Location :
Rama Gardens Hotel
โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ