Food Safety System Certification FSSC 22000 version 4.1

โดย  คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT

ปัจจุบัน ระบบความปลอดภัยอาหารจำเป็นต้องพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมาตรการที่จำเป็นในการทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร  ระบบ FSSC 22000 เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตอาหาร และส่งออกสินค้าไปขายยังยุโรป และอเมริกาเหนือ การได้การรับรองระบบ FSSC 22000 ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าจากประเทศในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.00น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียน ONLINE 

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคา 3,900 บาท (Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (Vat7%)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
06/12/2017 - 07/12/2017

Time :
8:30 am - 4:00 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร