หลักสูตรการขออนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า จัดเก็บอาหาร เเละเลขสารบบ

การขออนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า จัดเก็บอาหารเเละเลขสารบบ
โดย คุณสุมาลินี ตันตะวิริยะ
ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร FoSTAT

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและอาหารเสริม การขอนำเข้านำ จัดเก็บอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร การขอขึ้นทะเบียน เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ให้สอดคล้องตามความต้องการ

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ท่านละ 1,000 บาท (รวม Vat7%)

allergen Pro 62

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยและคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

map โลตัสปางสวนแก้ว


Map Unavailable

Date :
27/11/2019

Time :
9:00 am - 4:30 pm

Location :
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่