packagingProgram

หลักสูตร Food Packaging Design 101

หลักสูตร Food Packaging Design 101
โดย
ดร. สิริยุภา เนตรมัย และ ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 30,31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในด้านของคุณภาพ รสชาติ หน้าตา และคุณลักษณะของผลิต บรรจุภัณฑ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาในเหนือกว่าหรือทัดเทียมกับคู่แข่งรายอื่นๆ บรรจุภัณฑ์เปรียบได้กับหน้าตาและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่จะได้เห็นเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นส่วนที่ดึงดูดใจให้ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการเลือกซื้อ นอกจากนี้ยังมีผลกับการรักษาคุณภาพของตัวสินค้าที่อยู่ภายในอีกด้วย สมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเลือกใช้และการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้เพื่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร การจัดการ การวิเคราะห์ ในการเลือกใช้และการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 6,000 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 6,500 บาท (รวม Vat7%)

packagingProgram

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
30/07/2019 - 01/08/2019

Time :
8:30 am - 4:00 pm

Location :
โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล
69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี