หลักสูตรมาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร Food Allergen Management

หลักสูตรมาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร Food Allergen Management

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.00น.
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล

allergen Pro 61

การบริโภคอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และท้องถิ่น อีกทั้งความแตกต่างทางพันธุกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้การเกิดภูมิแพ้ในอาหารมีความแตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบัน สถานการณ์ภูมิแพ้ในอาหารมีความหลากหลายและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้หลายประเทศให้ความสำคัญในกระบวนการผลิต และการติดฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ของประเทศคู่ค้า ผู้บริโภคเองก็ให้ความสนใจมากขึ้น และมีการออกเป็นกฎหมายในหลายๆประเทศ  ดังนั้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้

หลายท่านตั้งคำถามว่า เราจะจัดการ หรือควบคุมอาหารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างไร เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเกิดอันตราย หรือมีการปนเปื้อนอย่างไม่ตั้งใจเกิดขึ้น ทางสมาคมฯจึงได้จัดสัมมนา Public-Training ในหัวข้อ “มาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen Management) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
25/10/2018 - 26/10/2018

Time :
8:30 am - 4:00 pm

Location :
โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล
69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี