หลักสูตร Cleaning and Sanitizing System in Food Industry

“ระบบการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร”

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ภายในงาน Food Pack Asia 2019 ไบเทค บางนา

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารมักประสบปัญหาและมีคำถามว่า ทำอย่างไรให้อาหารปลอดภัย มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยลดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ และต้องมีการควบคุมโรงงานและทำความสะอาดสภาวะและ สิ่งแวดล้อมอย่างไรให้โรงงานสะอาดเพียงพอ ซึ่งการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในทุกๆมาตรฐานอาหารและเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ยาก หลักสูตร “ระบบการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร” จัดขึ้นเพื่อทบทวน และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหา

cleaning program-01

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 4,000 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
14/02/2019 - 15/02/2019

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
Bitec
Bangkok International Trade & Exhibition Centre bangkok