หลักสูตร Aroma Chemistry

หลักสูตร Aroma Chemistry

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ Technical University of Munich, เครือเบทาโกร, ครัวการบินไทย และ FoSTAT

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
ลงทะเบียน 1 วัน ท่านละ 2,500 บาท (รวม VAT 7%)
ลงทะเบียน 2 วัน ท่านละ 4,500 บาท (รวม VAT 7%)

Aroma Chemistry Dr.Martin Steinhaus TUM_Page_2

ลงทะเบียน Online
https://goo.gl/V52BGX

Contact: seminar@fostat.org, training@fostat.org

 


Map Unavailable

Date :
10/07/2019 - 11/07/2019

Time :
9:00 am - 4:30 pm