การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ กฎหมายฉลากอาหาร

“การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ กฎหมายฉลากอาหาร”

โดย  ดร.สิริยุภา เนตรมัย / ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คุณจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในด้านของคุณภาพ รสชาติ หน้าตา และคุณลักษณะของผลิต บรรจุภัณฑ์และฉลาก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาในเหนือกว่าหรือทัดเทียมกับคู่แข่งรายอื่นๆ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการแสดงฉลาก หากผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจในด้านบรรจุภัณฑ์มากขึ้น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดีและฉลากที่เหมาะสมจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก  สมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเลือกใช้และการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร และการแสดงฉลาก จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้เพื่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร การจัดการ การวิเคราะห์ ในการเลือกใช้และการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร และการแสดงฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.  

รงแรม วินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น (สุขุมวิท 18-20) กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT : ราคา 3,900บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป : ราคา 4,500บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
14/11/2017 - 15/11/2017

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น (สุขุมวิท 18-20) จ.กรุงเทพฯ
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ