การควบคุม Listeria spp. ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง

การควบคุม Listeria spp.ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
ศ. ดร. สุวิมล กีรติพิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับสินค้าอาหาร เป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้สินค้ามีศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีการค้า ซึ่งความปลอดภัยของอาหารนั้นสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เห็นได้จากเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยในแต่ละครั้งมีผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในอุตสาหกรรมอาหารบางแห่ง เมื่อตรวจผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายแล้ว กลับยังพบเชื้อ Listeria spp. อยู่ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปให้ถึงการเข้ามาปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เพื่อกำจัด และวางแผนควบคุมการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิต ทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง“การควบคุม Listeria spp. ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง” เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อการแปรรูปอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหารได้

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น.
อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 1,800 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 2,000 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
29/03/2018

Time :
8:30 am - 5:00 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร