Communication

Communication

Cover PC_resize

สรุปการบรรยายเรื่อง การเข้าใจการปรับสมดุลย์เอ็นแคปซูเลทน้ำมันสุขภาพในผงสเปรย์ดราย

ที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูง รวมไปถึงการใช้คลื่นไมโครเวฟในการอบแห้ง กันไปแล้ว ในหัวข้อสุดท้ายของการบรรยายเราจะไปทำความเข้าใจกันในเรื่องของ “การปรับสมดุลย์เอ็นแคปซูเลทน้ำมันสุขภาพในผงสเปรย์ดราย” โดย ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เนื้อหาจะมีเรื่องอะไรบ้าง ตามไปอ่านกันได้เลย

Cover Mood_resize

สรุปการบรรยาย เรื่อง การให้คลื่นความร้อนด้วยความถี่สูงสำหรับกระบวนการผลิตอาหารสุขภาพที่ทันสมัย

เมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการการอบแห่งขั้นสูงกันไปแล้ว มาถึงตอนนี้เราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการต่างๆที่จะนำไปใช้ผลิตอาหาร ซึ่งเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงในตอนนี้ก็คือ “การให้คลื่นความร้อนด้วยความถี่สูงสำหรับกระบวนการผลิตอาหารสุขภาพที่ทันสมัย” ที่ ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมาเล่าให้เราฟัง เนื้อหาจะเป็นอย่างไร เราจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังกัน

Print

สรุปการบรรยาย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงในการผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดใหม่

มีโอกาสได้ไปร่วมรับฟังงานสัมมนาดีๆ เรื่อง “Cutting Edge Technology 2 : Functional Ingredient Production” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยงานสนับสนุกอีกมากมาย เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงในการผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดใหม่ (Use of advanced drying technologies to produce novel snacks) ที่บรรยายโดย ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหาจะเป็นอย่างไรลองไปดูกันเลย

See all our news