©ÅÒ¡ 1

เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร

Posted on Posted in Commucation, PR News

รอบๆตัวเรา ตั้งแต่บนร่างกายไปจนถึงสิ่งแวดล้อมที่เราได้สัมผัสมีเชื้อจุลินทรีย์ปะปนอยู่ หลายคนอาจสงสัยว่าเชื้อจุลินทรีย์คืออะไร เชื้อจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กระดับไมครอนและมีความหลากหลายมากที่สุด มีทั้งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่น เชื้อรา รวมไปถึงเห็ดชนิดต่างๆ และที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อยีสต์ ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์มีบทบาทที่ต่างกัน กล่าวคือ มีทั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหาร จะมีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันเลย

Intregrated

How to Integrated Food Safety System

Posted on Posted in Commucation, PR News

ระยะหลังนี้ได้มีโอกาสพบกับโรงงานอาหารที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะทางกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความต้องการให้โรงงานมีมาตรฐานที่สูงขึ้น เช่นหากส่งออกสินค้าอาหารไปยังกลุ่มยุโรปต้องปฏิบัติตาม BRC Global Standard for Food Safety (Issue 8) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เช่น FSSC 22000 (Food Safety System Certification) IFS (International Food Standard) หรือ หากส่งออกไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตาม Food Safety Modernization Act – Preventive Control for Human Food (PCHF) หรือหากส่งไปประเทศที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานเฉพาะ สามารถใช้มาตรฐาน ISO 22000: 2018 ได้

ปัญหาคือเมื่อต้องมีหลายระบบ เอกสารที่ต้องจัดทำแต่ละระบบก็มีปริมาณมาก เราจะทำอย่างไร เพื่อให้สะดวกกับการทำงานและทำได้สอดคล้องกับทุกระบบที่เกี่ยวข้อง คำตอบคือใช้วิธี Integrated System (การบูรณาการระบบ) ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการบูรณาการ 3 ระบบ คือ BRC PCHF และ ISO 22000 โดยวิธีการ ดังนี้

©ÅÒ¡ 1

อาหารทางการเเพทย์

Posted on Posted in Commucation, PR News

ผู้ป่วยเมื่อได้รับการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลแล้ว กลับมาพักฟื้นที่บ้านจะฟื้นตัวเป็นปกติได้เร็ว เมื่อผู้ป่วยได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบและเหมาะสำหรับผู้ป่วยนั้นๆ รวมถึงได้รับกำลังใจที่ดี เมื่อมีสองอย่างนี้ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นจะสามารถกลับคืนสภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว

©ÅÒ¡ 1

การอ่านฉลากอาหาร

Posted on Posted in Commucation, PR News

โดย ดร.อรชร เมฆเกิดชู, ผศ.จิราภรณ์ สิริสัณห์ และ รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Allergy1

Food Intolerance/Food Allergy

Posted on Posted in Commucation, PR News

โดย ดร.อรชร เมฆเกิดชู และผศ. จิราภรณ์ สิริสัณห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิตามินซี

วิตามินซีมีดีไฉน จริงๆแล้วคืออะไร วันนี้จะได้รู้จักกัน

Posted on Posted in Commucation, PR News

วิตามินซีเป็นสารที่ร่างกายคนเราขาดไม่ได้จำเป็นต้องได้รับทุกวันในปริมาณที่เหมาะสม หากแต่ร่างกายมนุษย์นั้นไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีเองได้ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ส่วนใหญ่ การกินอาหารพวกผักผลไม้ อาทิ ผลไม้ตระกูลส้ม แตงโม มะเขือเทศ มะละกอ ฯลฯ จึงเป็นคำตอบของการได้รับวิตามินซีของร่างกาย

กิน_resize

กินเท่าไหร่ถึงพอดี

Posted on Posted in Commucation, PR News

ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของคนสมัยนี้คือรูปร่างที่อ้วนเกินหรือผอมเกิน หลายคนสงสัยว่า “กินเท่าไหร่ถึงจะพอดี” ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าความแตกต่างของเพศ อายุ งานหรือกิจกรรมที่ทำแต่ละวันและสภาวะร่างกายที่ปกติหรือเจ็บป่วยทำให้แต่ละคนต้องการอาหารในแต่ละวันที่ต่างกัน ดังนั้น เราต้องกินอาหารที่หลากหลายในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานที่เพียงพอในแต่ละวัน จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าปริมาณพลังงานจากอาหารที่คนไทยควรได้รับในแต่ละวันแบ่งตามช่วงอายุและเพศดังนี้

ลดเกลือ Cover

แนวทางและการบริโภคโซเดียม (ที่เหมาะสม)

Posted on Posted in Commucation, PR News

ปัญหาการบริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่ต้องการนั้นถือเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากการได้รับโซเดียมในปริมาณที่เกินความต้องการเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ โดยปกติร่างกายคนเราต้องการโซเดียมประมาณวันละ 1500 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ปัจจุบันพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีการบริโภคโซเดียมมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายถึง 3-4 เท่าตัว สำหรับประเทศไทยพบว่าการบริโภคโซเดียมของประชาชนเกินกว่าปริมาณที่กำหนดถึง 2 เท่า หรือประมาณ 4,350 มิลลิกรัมต่อวัน แล้วแนวทางการดำเนินการเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของไทยและทั่วโลก เป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

เนื้อ cover

เนื้อเทียม (Meat analogue) ทดแทนเนื้อสัตว์

Posted on Posted in Commucation, PR News

เนื้อเทียม เป็นอาหารที่มีลักษณะโครงสร้าง และเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ เนื้อเทียมจะผลิตจากโปรตีนไข่ โปรตีนถั่วเหลือง ปลา หรือธัญชาติ เช่น โปรตีนกลูเตนจากข้าวสาลี ที่เรียกว่าหมี่กึง อาจผสมโปรตีนจากน้ำนมเพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ เนื้อเทียมในท้องตลาดทุกวันนี้ มีมากมายจนแทบจะแทนที่เนื้อสัตว์ทุกชนิดได้หมด ทำให้อาหารเจที่ขายกันอยู่ในท้องตลาด ไม่ต่างอะไรกับอาหารทั่วไป

CCW_9796-696x465

แถลงข่าว ความสำเร็จเครือข่ายบริโภคเค็ม 2561

Posted on Posted in Commucation, PR News

สสส. เครือข่ายบริโภคเค็ม และสมาคมโรคไต เผย 6 งานวิจัยช่วยคนไทยลดกิน เค็ม เกลือและสตรีทฟู๊ด พบคนไทยบริโภคโซเดียมสูงกว่าค่ากำหนดองค์การอนามัยโลก ถึง 2 เท่า ชี้เป็นเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคไต ซึ่งมีผู้ป่วยเสียชีวิตถึงปีละกว่า 1 ล้าน 6 แสนคน อีกกว่า 8 ล้านคนที่เป็นโรคไต