©ÅÒ¡ 1

การอ่านฉลากอาหาร

Posted on Posted in Commucation, PR News

โดย ดร.อรชร เมฆเกิดชู, ผศ.จิราภรณ์ สิริสัณห์ และ รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                  ฉลากอาหารถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคอย่างเราๆ กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของอาหารชนิดนั้นๆ ก่อนที่เราจะเลือกบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กทารกหรือผู้สูงอายุ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้อาหารทุกชนิดที่มีภาชนะบรรจุเพื่อการจำหน่ายจำเป็นต้องมีการแสดงฉลากอาหารและต้องแสดงข้อความบนฉลากนั้นเป็นภาษาไทย โดยตัวฉลากอาหารเองต้องมีข้อมูลสำคัญหลักๆ ได้แก่ ชื่ออาหาร, เครื่องหมาย อย., ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ, ปริมาณสุทธิ และวันที่ผลิต/วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหาร  นอกจากนี้ยังมีส่วนของรายละเอียดอื่นๆ อีก ได้แก่ ส่วนประกอบที่สำคัญ, ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร โดยอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อาจเป็นตัวอาหารเอง หรือเป็นส่วนประกอบหรืออาจปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตก็ได้, ชื่อวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ เช่น ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตาเมต), การแต่งกลิ่นรสในอาหาร เช่น แต่งกลิ่นธรรมชาติ, คําเตือน, คำแนะนำในการเก็บรักษา, วิธีปรุงเพื่อรับประทาน เป็นต้น หากนำข้อมูลบนฉลากอาหารมาแบ่งกลุ่มตามวัตถุประสงค์ จะได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม […]

CFOP information2018

ประกาศผลสอบการสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1/2561

Posted on Posted in Commucation, PR News

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1/2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ในส่วนของรายละเอียด และคะแนนสอบ ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล และทางไปรษณีย์อีกครั้งค่ะ ติดต่อ โทร 02-9428528 ต่อ 105 (พัชรี) E mail : cfop@fostat.org

Allergy1

Food Intolerance/Food Allergy

Posted on Posted in Commucation, PR News

การแพ้อาหาร (Food Allergy) เป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัว บางครั้งเรารับประทานอาหารแล้วเกิดอาการแพ้โดยที่ไม่เคยรู้มาก่อน โรคแพ้อาหารเกิดจากการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะหรือแอนติบอดี้ชนิด Immunoglobulin-E (IgE) ที่ผิดปกติต่ออาหารที่รับประทานเข้าไป โดยร่างกายเข้าใจว่าอาหารชนิดนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือสารก่อภูมิแพ้ (Antigen) จึงทำให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบและแสดงอาการแบบเฉียบพลันภายใน 2 ชั่วโมงภายหลังการรับประทานอาหาร อาการแพ้อาหารลักษณะนี้สังเกตได้ง่าย อย่างไรก็ตามยังมีการแพ้อาหารอีกประเภทที่ไม่ผ่านกลไกของภูมิคุ้มกันเฉพาะของร่างกาย เรียกอาการแพ้ชนิดนี้ว่าภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance) ซึ่งร่างกายจะแสดงอาการแพ้หลังรับประทานอาหารประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพราะปฏิกิริยาการอักเสบเกิดขึ้นอย่างช้าๆ จึงเป็นการยากที่จะสังเกตอาการแพ้และระบุชนิดอาหารที่ทำให้แพ้

วิตามินซี

วิตามินซีมีดีไฉน จริงๆแล้วคืออะไร วันนี้จะได้รู้จักกัน

Posted on Posted in Commucation, PR News

วิตามินซีเป็นสารที่ร่างกายคนเราขาดไม่ได้จำเป็นต้องได้รับทุกวันในปริมาณที่เหมาะสม หากแต่ร่างกายมนุษย์นั้นไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีเองได้ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ส่วนใหญ่ การกินอาหารพวกผักผลไม้ อาทิ ผลไม้ตระกูลส้ม แตงโม มะเขือเทศ มะละกอ ฯลฯ จึงเป็นคำตอบของการได้รับวิตามินซีของร่างกาย

กิน_resize

กินเท่าไหร่ถึงพอดี

Posted on Posted in Commucation, PR News

ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของคนสมัยนี้คือรูปร่างที่อ้วนเกินหรือผอมเกิน หลายคนสงสัยว่า “กินเท่าไหร่ถึงจะพอดี” ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าความแตกต่างของเพศ อายุ งานหรือกิจกรรมที่ทำแต่ละวันและสภาวะร่างกายที่ปกติหรือเจ็บป่วยทำให้แต่ละคนต้องการอาหารในแต่ละวันที่ต่างกัน ดังนั้น เราต้องกินอาหารที่หลากหลายในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานที่เพียงพอในแต่ละวัน จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าปริมาณพลังงานจากอาหารที่คนไทยควรได้รับในแต่ละวันแบ่งตามช่วงอายุและเพศดังนี้

ลดเกลือ Cover

แนวทางและการบริโภคโซเดียม (ที่เหมาะสม)

Posted on Posted in Commucation, PR News

ปัญหาการบริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่ต้องการนั้นถือเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากการได้รับโซเดียมในปริมาณที่เกินความต้องการเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ โดยปกติร่างกายคนเราต้องการโซเดียมประมาณวันละ 1500 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ปัจจุบันพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีการบริโภคโซเดียมมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายถึง 3-4 เท่าตัว สำหรับประเทศไทยพบว่าการบริโภคโซเดียมของประชาชนเกินกว่าปริมาณที่กำหนดถึง 2 เท่า หรือประมาณ 4,350 มิลลิกรัมต่อวัน แล้วแนวทางการดำเนินการเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของไทยและทั่วโลก เป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

เนื้อ cover

เนื้อเทียม (Meat analogue) ทดแทนเนื้อสัตว์

Posted on Posted in Commucation, PR News

เนื้อเทียม เป็นอาหารที่มีลักษณะโครงสร้าง และเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ เนื้อเทียมจะผลิตจากโปรตีนไข่ โปรตีนถั่วเหลือง ปลา หรือธัญชาติ เช่น โปรตีนกลูเตนจากข้าวสาลี ที่เรียกว่าหมี่กึง อาจผสมโปรตีนจากน้ำนมเพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ เนื้อเทียมในท้องตลาดทุกวันนี้ มีมากมายจนแทบจะแทนที่เนื้อสัตว์ทุกชนิดได้หมด ทำให้อาหารเจที่ขายกันอยู่ในท้องตลาด ไม่ต่างอะไรกับอาหารทั่วไป

CCW_9796-696x465

แถลงข่าว ความสำเร็จเครือข่ายบริโภคเค็ม 2561

Posted on Posted in Commucation, PR News

สสส. เครือข่ายบริโภคเค็ม และสมาคมโรคไต เผย 6 งานวิจัยช่วยคนไทยลดกิน เค็ม เกลือและสตรีทฟู๊ด พบคนไทยบริโภคโซเดียมสูงกว่าค่ากำหนดองค์การอนามัยโลก ถึง 2 เท่า ชี้เป็นเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคไต ซึ่งมีผู้ป่วยเสียชีวิตถึงปีละกว่า 1 ล้าน 6 แสนคน อีกกว่า 8 ล้านคนที่เป็นโรคไต

สารให้ความหวาน Cover

สารให้ความหวานจากธรรมชาติ

Posted on Posted in Commucation, PR News

หนึ่งในเทรนด์อาหารสุขภาพที่ขาดไม่ได้เลย คงหนีไม่พ้นการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล (Sugar substitute) ซึ่งมีทั้งแบบให้พลังงานอย่าง ฟรุกโทส มอลทิทอล ซอร์บิทอล และไซลิทอล และแบบไม่ให้พลังงานหรือให้พลังงานต่ำ เช่น ซูคราโลส แอสปาแตม อะซิซัลเฟม-เค แซคคารีนหรือที่เรียกว่าขัณฑสกร เป็นต้น แต่จะรักสุขภาพทั้งทีก็ต้องเลือกหวานสุขภาพดีและใส่ใจการใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์ด้วย ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับ “สารให้ความหวานจากธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพที่ดีดีกว่า

tran1.1

ทางออกผู้บริโภคกรณีไขมันทรานส์

Posted on Posted in Commucation, PR News

คุยกันใหญ่เลยเรื่องไขมันทรานส์ เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ จึงขอสรุปประเด็นสำคัญและทางออกที่เราจะต้องปฏิบัติดังนี้