Career Center

Career Center

 

สำหรับผู้ที่ค้นหาโอกาสในการทำงานในระบบอุตสาหกรรมอาหาร ผู้จัดจำหน่าย นำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหาร นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ผู้ควบคุมและประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มลงประกาศรับสมัครงาน

Download here

ติดต่อสมาคม 02-9428528  หรือ email: pr@fostat.org

Positions

No Content