ประกาศรายชื่อ_resize

ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl

ปีนี้มีมหาวิทยาลัยส่งทีมแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl

ทั้งสิ้นจำนวน 74 ทีม ดังนี้

ประกาศรายชื่อ2_resize