meeting 62

ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 11.45 – 12.15 น.

ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
ภายในงานเสวนาความปลอดภัยอาหาร เรื่อง การควบคุมสุขลักษณะและการตรวจติดตามการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติมและเเบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
https://goo.gl/vr3gdn